Barneombudet ber koronabekymrede foreldre lytte til faglige råd - kommuneoverlegen ber foreldre ikke uroe seg unødig

Barneombud Inga Bejer Engh mener at foreldre som vurderer å holde barna hjemme fra skole og barnehage, bør lytte til faglige råd. Kommuneoverlegen i Nordre Follo mener også at det er riktig å sende barna på skolen, vel å merke hvis de er friske.