– Alt i alt er dette en formidabel satsing på barn og unge i denne kommunen

FORNØYD: Leder av barnevernet i Ski, Knut Johnsen er strålende forsnøyd med rådmannens frelagte budsjett.

FORNØYD: Leder av barnevernet i Ski, Knut Johnsen er strålende forsnøyd med rådmannens frelagte budsjett. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder av barnevernet i Ski, Knut Johnsen er strålende fornøyd med rådmannens satsing på Familiens Hus.

DEL

SKI: Barnevernssjefen, Knut Johnsen ble onsdag i forrige uke, presentert for budsjettallene for 2018. Først og fremst vil økte midler til barnevernet og Familiens Hus,\ dekke opp årets overforbruk. I tillegg skal budsjettet dekke opp for reduserte statlige refusjoner. Per i dag får Ski kommune 1,2 millioner kroner per enslig mindreårig flyktning under 17 år. Blir de værende i kommunen lenger, minsker tilskuddet fra staten med 450.000 kroner i året.

Må selv dekke kutt i statlige overføringer

– De flyktningene vi nå har tatt hånd om, blir ofte værende i lengre tid, men krever den samme støtten og oppfølgingen som om de var under 17 år. Når vi da får en avkortet støtte fra staten, sier det seg selv at vi vil overskride budsjett, sier Johnsen.

Tre millioner vil gå til å dekke den reduserte statlige refusjonen. Men i tillegg er det satt av flere millioner kroner i friske midler.

Det som er nytt og friske midler til ny satsing i kommunen, er blant annet styrkning av skolehelsetjenesten med to millioner kroner for 2018. Beløpet er foreslått økt til 3,5 millioner kroner for 2019 og 5,5 millioner kroner for 2020.

Fornøyd med rådmannen

– Signalene er at vi skal bli Norges beste oppvekstkommunen. Rådmannen har virkelig fulgt opp kommunens vedtatte visjon, sier Johnsen.

Under mandagens fremlegging av budsjettet, sa rådmannen at satsing på Familiens Hus skal gi god forebyggende helse for hele livet.

I tillegg til skolehelsetjenesten, vil kommunen sette av 400.000 kroner til styrkning av jordmortjenesten. I budsjettet er det foreslått at summen øker til 800.000 kroner i 2019. 

– Jeg er veldig fornøyd med det foreslåtte budsjettet, hvor det virkelig satses på barn og unge, sier Johnsen.

Det er ikke bare barn og unge som er tilgodesett med ekstra midler. Også foreldre skal følges opp. I veiledning for foresatte har rådmannen et forslag om å bevilge 900.000 kroner. Venter du barn, eller akkurat har fått deres førstefødte? Da stiller kommunen opp med ressurser til veiledning. Det er for å unngå at barnevernet i neste instans er nødt til å bistå med sin kompetanse. Her er det føre var prinsippet som slår inn.

Budsjettet bankes igjennom før nyttår

Psykisk helsearbeid ved helsestasjoner og skolehelsetjenesten skal styrkes med 700.000 kroner.

– Alt i alt er dette en formidabel satsing på barn og unge i denne kommunen, sier en strålende fornøyd barnevernssjef.

Nå er det opp til politikerne å vurdere hvor kronene best kan benyttes. Innen utgangen av året skal budsjettet være ferdig behandlet og vedtatt av kommunestyret.

Artikkeltags