Barneverntjenesten i Ski får øremerkede midler til å videreføre tre stillinger: – Vi har mulighet til å hjelpe sårbare barn og familier. Det er noe som gir energi til dem som jobber her

Barnevernet i Ski har fått øremerkede midler til å videreføre tre stillinger. Det setter Hæge Hovding og Una Øverland stor pris på.