FOLLO: Det interkommunale samarbeidet, PURA mener et forbud vil redusere forurensningen betydelig, da båtseptik inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og smittestoffer.

– Båtseptik kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger og denne type utslipp har også en estetisk side, mener vannområdeleder Anita Borge i PURA.

Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, jobber for Follo-kommunene og Oslo etter EUs vanndirektiv.

Mandatet til PURA er å forbedre eller opprettholde god vannkvalitet, slik at vi også i fremtiden kan drikke av, bade i og drive fritidsaktiviteter i og rundt rent vann.

Vannområdet PURA satte septiktømming på agendaen da vannområdet Horten-Larvik våren 2016 kom med en henstilling om tilslutning til et opprop mot utslipp av septik fra fritidsbåter i hele Oslofjorden. Henstillingen var ønsket behandlet i styringsgrupper/vannområdeutvalg i samtlige vannområder som grenser til Oslofjorden.

Tømmer septik 300 meter fra land

I dag er hovedregel at septik kan tømmes i havet så fremst du er minst 300 meter fra land. Noen kommuner har innført totalforbud mot tømming av septik i havet. Nesodden er en av dem. Utfordringen for båtfolket er å vite hvilke kommuner som har et slik forbud.

Håper alle kommuner nekter tømming

Borge håper, om politikerne vedtar et forbud, at det kan være til inspirasjon for Oslo og de andre kommunene langs Oslofjorden.

– Aller helst hadde jeg ønsket meg et nasjonalt forbud, men et forbud i hele Oslofjorden, vil være en god start.

Hun ser det ligger et par skjær i sjøen, før holdningen til båtfolket lar seg endre.

– Det handler mye om holdninger. De har lyktes veldig bra i Sverige med sitt nasjonale forbud mot septiktømming i skjærgården, så det er ingen grunn til at ikke vi i Norge også skal få til et renere hav.

Av PURAs eierkommuner har som sagt Nesodden kommune allerede innført forbud mot utslipp av denne type septik, noe som allerede ble vedtatt i 2003, og i Morsa vannområde har Vestby kommune innført forbud. Det er nå ønskelig at kommunene Ås, Frogn og Oppegård innfører forbud, slik at samtlige eierkommuner med kystlinje i PURA håndhever et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter.

Sverige har tømmeforbud

I Sverige er all septiktømming forbudt inna skjærs. En regel som ble innført i 2015. Om du på død og liv ikke ønsker å bruke en av de utallige tømmestasjonene langs svenskekysten, må du nå stikke 12 nautiske mil til havs før du tømmer tanken.

De færreste av de norske fritidsbåtene, av litt eldre årgang, har imidlertid ingen dekksmontert tømmemulighet, og for å få en slik må du foreta en ombygning om bord. Men det finnes gode og rimelige løsninger for ombygging.

Enkel og rimelig ombygging

– Det var enklere enn jeg hadde trodd, skriver Axel Nissen-Lie i SEILmagasinet (nr. 2/2015: https://www.seilmagasinet.no/innhold/praktisk/?article_id=35799).

Han har selv foretatt en slik ombygning i egen båt.

– Har du allerede septiktank om bord, er det verken komplisert eller kostbart å installere en mulighet for tømming over dekk, mener Nissen-Lie.

I sin artikkel går han igjennom og beskriver prosessen i detalj. Totalt kostet ombygningen ham 1874 kroner, men vil du ha profesjonell hjelp til jobben, må du regne med å legge til 1500 til 2000 kroner i arbeidspenger.

Positivt til forbud

Follorådet stilte seg positive til initiativet fra PURA, som ble bedt om å utarbeide en felles politisk sak i de aktuelle kommuner om innføring av forbud mot utslipp av båtseptik.

PURA vil bidra til å vurderer løsninger for mottaksstasjon for båtseptik, slik at tømmemuligheten aller helst skal være på plass før et forbud trer i kraft. I påvente av en lokal mottaksstasjon kan man imidlertid benytte eksisterende mottak, for eksempel mottaket på Oksval og i Paddehavet ved Ulvøya.