Bedre veier er aller viktigst   

OM VEIER OG BOMMER: Nina Solli i NHO har sendt oss dette innlegget. Er du enig eller uenig? Send oss ditt innlegg.

OM VEIER OG BOMMER: Nina Solli i NHO har sendt oss dette innlegget. Er du enig eller uenig? Send oss ditt innlegg.

Av

Nå foreslår det ene partiet etter det andre å kutte i viktige veiprosjekter, senest Guri Melby fra Venstre som vil sløyfe E18 Retvet-Vinterbro. 16 kilometer står igjen. Bedriftene trenger motorveistandard også her.

DEL

MeningerNHO Viken Oslo hadde håpet at takten på utbyggingen av større samferdselsprosjekter som E18 Retvedt - Vinterbro skulle økes, ikke at prosjektet skulle skrinlegges. Tatt i betraktning av at akkurat dette veiprosjektet har tatt over ti år å planlegge, er forventningene fra bedriftene som bruker dagens vei skyhøye: Bedriftene vil ha veien ferdig.

Vi opplever at den økende motstanden mot bompenger landet rundt fører til at en rekke planlagte veistrekninger og bypakker står i fare for å bli utsatt, eller nektes finansiering med høy bompengeandel. Melby vil ifølge Aftenposten skjerme bypakkene og heller nedprioritere andre strekninger.

Det er ikke realistisk å gjennomføre det samferdselsløftet vår region står foran, uten noen form for brukerbetaling. I likhet med resten av landet, står vi også i vår region foran en periode der vi er forberedt på at det kommer til å bli høyere brukerbetaling for bilister som bruker de nye veiene. Undersøkelser viser at bilister flest aksepterer bompenger, spesielt når de opplever nytten av nye, tryggere og bedre veier. Også her er nytten vesentlig større enn kostnaden, både for veibrukerne og for samfunnet.

God, sikker og rask fremkommelighet er noe av det aller viktigste for både bedrifter og arbeidstakere. Derfor er målet i byvekstavtalene om at fremtidig trafikkvekst skal tas gjennom økt bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk fornuftig. Det bidrar også til å sikre fremkommelighet for nyttetrafikken, og det kan gjøre arbeidsreisene for mange mer effektive og bedre.

Alternativet til nye bompengeprosjekter vil først og fremst være mindre veibygging, mer kø og dårligere fremkommelighet. Det skader bedriftene. Det er urealistisk å tro at staten plutselig kan prioritere nye, friske milliarder til ulike samferdselsprosjekter utover i landet på toppen av de 1000 milliardene som allerede ligger inne i gjeldende NTP-periode.

Bompenger står ikke øverst på ønskelisten hos noen, heller ikke hos bedriftene. Samtidig må vi være realistiske og edruelige.

Det er dårlig nytt for Viken og Oslo dersom bompengeprotestene ender med stopp i samferdselssatsingen i hele regionen. Derfor ber vi om at politikerne er sitt ansvar bevisst ved å stå ved sine ambisjoner og løfter i Nasjonal transportplan. Samtidig må protestene tas på alvor. Mange steder er belastningen i ferd med å bli urimelig høy og bærekraften i finansieringen av transportløsninger i byene utfordres i økende grad.

Ingen liker å betale bompenger, men næringslivet vil fortsette å være med på dugnaden. Folk må komme seg enkelt til og fra jobb og varene må raskest mulig ut på markedet.

Av regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags