NTB: – Vi er svært bekymret for dem som nå går en usikker høytid i møte med voldelige partnere. Vi kommer derfor med en klar oppfordring om at folk skal bry seg. Vær en brysom nabo, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Hun og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ber derfor om at man tar fram den gode, gamle, brysomme naboen i seg.

– Vi kan vedta mye politisk og det finnes gode apparater der ute som kan hjelpe, men til syvende og sist er det viktig at alle bryr seg om de rundt seg, sier Toppe.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 1 av 20 barn og unge vokser opp under voldelige forhold, mens en av fem opplever mindre alvorlig fysisk vold. Litt over 9 prosent av kvinner og i underkant av 2 prosent menn oppgir at de har vært utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

LES OGSÅ: Barn varslet politiet: – Noe å tenke på i de fleste hjem