SKI/ÅS/OPPEGÅRD: ØB har vært i kontakt med mannen som klager til Konkurransetilsynet. Han ønsker ikke å stå frem med navn og bilde, men forteller at han har vært bosatt i Ski i tre år og at han har sett seg lei på stasjonenes angivelige prissamarbeid.

– Jeg kjører forbi Esso, Shell og Statoil hver dag, og det er de samme prisene som lyser mot meg på alle stasjonene når jeg kjører gjennom sentrum. Dette har jeg filmet med dashbord-kameraet. Om Konkurransetilsynet ønsker det, skal jeg oversende opptakene til dem.

– Jeg bodde i Oppegård tidligere og der var det som oftest forskjellige priser på stasjonene. Du trenger bare reise inn til Oslo, så ser du at bensinprisene ligger en krone lavere enn i Ski, hevder han.

Flere har reagert

– Dette vet jeg flere irriterer seg over, så derfor har jeg nå meldt det inn til Konkurransetilsynet, sier han.

Mannen forteller at han har vært i kontakt med samtlige bensinstasjoner i Ski, og at alle sier det samme; «Vi ringer til hverandre og avtaler prisene mange ganger om dagen».

Dette er også noe han har tatt med som et eget punkt i klagen. I brevet ber han om at Konkurransetilsynet gripe inn og stoppe samarbeidet mellom stasjonene.

Mannen har sendt kopi av klagen til bensinstasjonene og ØB, hvor han oppfordrer oss til å ta tak i problemstillingen. ØB har med hyppige mellomrom kontakt med personer som hevder det samme, men ingen har tidligere gått så langt som å klage til Konkurransetilsynet.

Følger opp klagen

Konkurransetilsynet har en egen gruppe som jobber med drivstoff, og har ekstra oppmerksomhet rettet mot dette markedet.
Konkurransetilsynet bekrefter å ha mottatt klagen fra kunden. Seniorrådgiver Jan Petter Fedje vil bare uttale seg på generelt grunnlag.

– Det er uproblematisk å følge med på prisene hos naboen, for så å justere prisene sine deretter. Noe helt annet er det om de kontakter hverandre og utveksler nåværende priser og fremtidige priser.

Det er ikke veldig ofte tilsynet får inn tips om prissamarbeid på drivstoff. De tipsene de får dreier seg som regel om at stasjonene holder samme pris lokalt.

– Foreløpig har vi ikke tatt noen for å ha samarbeidet om pris. Skulle vi gjøre det, er det bot som er konsekvensen. Beløpets størrelse avgjøres av flere faktorer, hvor blant annet selskapets størrelse spiller inn som en viktig faktor.

Hvordan tips etterforskes vil ikke Fedje gå ut med i media, men sier at alle tips blir vurdert.