Ber bønder i Nordre Follo om å ta sjansen på både såing og planting – Kråkstad-bonde håper fortsatt at hans 60 arbeidere fra Vietnam skal komme til gården hans

Anne Kristine Linnestad (H) er av den oppfatning at alle bønder må forberede sesongen, uavhengig av Covid-19. Hun lover at bonden ikke skal stå alene med risikoen.