FHI har samlet et knippe smittevernråd slik at både kunder og handelsstanden kan gjennomføre julehandelen på en måte som ivaretar smittevernet.

De mener det ikke er heldig om mange er drar til butikkene på samme tidspunkt.

– Det er fint å tenke alternative tider og måter å handle på. Hensikten er å redusere antall kontakter for å minke sjansen for smittespredning, sier overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet.

– Be andre handle for deg

Rådene til de som handler er å holde seg hjemme om man er syk, handle på tidspunkter det er færre i butikkene og holde minst en meters avstand til andre kunder og betjeningen.

Det oppfordres også til å vaske hendene eller bruke hånddesinfeksjon hyppig, unngå kollektivtransport hvis mulig, og utsette handlingen til senere hvis det er trengsel.

I tillegg bør de som tilhører en risikogruppe om å vurdere netthandel eller be andre om å handle for deg.

Butikkeiere må ta ansvar

For handelsstanden ber FHI blant annet om at butikkeiere tar ansvar for å tilrettelegge for at kunder kan holde avstand.

De ber også om at det ikke slippes inn flere enn det er plass til i lokalet, slik at alle klarer å holde minst 1 meters avstand til andre i lokalet.

I tillegg mener FHI at det kan være fornuftig å ha utvidede åpningstider og tilbud over flere dager for å unngå at mange kunder samles samtidig.

− Både kunder og handelsstanden må huske på at det ikke er tilstrekkelig å bruke munnbind ved trengsel. Et av de viktigste tiltakene mot smitte er å holde god avstand til andre. Bruk av munnbind veier ikke opp for manglende avstand, sier Bruun.