Sprengningsuhell flyttet kontorbrakke på naboeiendom flere meter

Geir Baastad stusser over at de som nabo ikke får beskjed når stein og sprengningsmasser havner inn på tomta deres. En kontorbrakke ble flyttet fire meter.