Gå til sidens hovedinnhold

Betalte 108 mill. i pasientskadeerstatning i Akershus

Artikkelen er over 2 år gammel

Det ble utbetalt 25 millioner kroner mer i pasientskadeerstatning i Akershus i 2018 enn i 2017. Det er en økning på 30 prosent.

OSLO: Selv om det er utbetalt 25 millioner kroner mer i pasienterstatning i 2018 enn i 2017, trenger ikke det bety at det er så mange flere saker.

– På fylkesnivå vil det være naturlige svingninger på mottatte saker. Fordi tallene er små, vil endringene i prosent kunne være store, selv om det ikke dreier seg om mange saker. Utbetalinger i saker et år, er ikke nødvendigvis de samme sakene som er meldt samme år. Forskjell i utbetalinger på fylkesnivå fra et år til et annet kan skyldes store utbetalinger i enkeltsaker, som kan slå ut på statistikken fordi tallene er relativt små, forklarer kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

I 2018 fikk NPE inn 551 saker til behandling. Det var åtte færre enn i 2017.

1.014 milliarder

Tallene for hele Norge, viser at det ble utbetalt hele 1,014 milliarder kroner i pasientskadeerstatninger til pasienter og pårørende i 2018. Det var en økning på 3,5 prosent fra 2017.

– Vi vet at det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden og anerkjenne at pasienten har vært utsatt for feilbehandling, er viktig for å komme seg videre. Gjennom erstatningene vi utbetaler gjør vi nettopp det, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad.

Dekning av inntektstap i forbindelse med pasientskaden utgjør 37 prosent av erstatningene NPE har utbetalt i 2018, og er den største delen av erstatningsutbetalingene.

Så følger dekning av utgifter og menerstatningen som andre store poster, på henholdsvis 29 og 21 prosent. Standarderstatning til barn og forsørgertap utgjør åtte og tre prosent av utbetalingene i 2018.

Kommentarer til denne saken