Betyr kommunesammenslåingen et dårligere tilbud til de sykeste blant oss?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Konstituert rådmann i Nordre Follo mener at det er forsvarlig å spare inn 190 millioner i driften av kommunen, og som en del av innsparingen å fjerne inntil 45 årsverk. Videre er forslaget å legge ned 36 sykehjemsplasser, og av disse 20 plasser på Solborg bo- og aktiviseringssenter, i den avdelingen der de sykeste pasientene bor. Det er ikke foreslått å øke bevilgningene til hjemmesykepleien eller hjemmetjenesten. Tilbud som dagsenter, avlastning og pårørendestøtte skjermes.

Jeg trodde at formålet med kommunesammenslåingen var en effektivitetsgevinst og at innbyggerne skulle få bedre tjenester. For Nordre Follo ser det ut til at utfallet er motsatt, dårligere tjenester. Da synes jeg at politikerne og kommuneadministrasjonen må forklare bakgrunnen for disse brutte forventningene. Jeg tror nok at innbyggerne forventer at en del av effektiviseringsgevinsten ligger i at det trengs færre byråkrater i forhold til befolkningen i en større kommune. Da ville det være opplysende å sammenligne driftsutgiftene i Ski og Oppegård per 1000 innbyggere før og etter sammenslåingen. Kan vi få disse tallene på bordet, rådmann?

I følge framskrivinger vil antallet personer over 67 år i kommunen i gjennomsnitt øke med 2,4 % i året over de neste tiårene. Dette betyr sannsynligvis at flere vil trenge hjelp og pleie framover. Et merkelig argument som har blitt framført for å forsvare reduksjonen av sykehjemsplasser er at Nordre Follo i dag har flere plasser enn andre. Hva om de andre har for få plasser i forhold til behovet? Det som er avgjørende er jo behovet i Nordre Follo framover; hvor mange eldre det blir, og i hvilken grad de trenger omfattende pleie, ikke en mekanisk sammenligning med andre kommuner.

Så til kuttingen av sykehjemsplasser for de mest pleietrengende ved Solborg. Hvorfor er det de svakeste som de gamle og syke det skal gå utover? De har levd ett langt liv og ytt mye til samfunnet mens de nå ses på som en stor utgift i kommunebudsjettet. Tilsyn og hjelp gjennom hele døgnet får de i deres hjem der trygghet ivaretas så og godt som mulig. Helsearbeidere som må løpe fort for å rekke alle oppgaver ved siden av å være positive selv i en pandemi-tid. Hva slags moral har de som ønsker å fjerne deres hjem og hjelp? Det er ikke mulig at de kan bo lenger hjemme når de er så syke. Så hva skjer med disse sykeste pasientene når heller ikke hjemmesykepleien styrkes? Skal de flyttes til andre avdelinger og de minst pleietrengende sendes hjem? Men er disse velfungerende nok til at dette er akseptabelt?

Kjære kommune, dette ønsker vi et svar på. Både i forhold til at politikere bør oppfylle i alle fall noen av lovnadene sine og rett og slett moral synes jeg at det ville være bedre at færrest mulig av sykehjemsplassene legges ned og at kuttene skjer hos overflødige byråkrater i Nordre Follo. I følge dere politikere, skal det jo være masse effektiviserings-potensiale her, ikke sant, eller gjelder effektiviseringen bare de sykeste blant oss?

Ingunn Torvanger, Helsearbeider i Nordre Follo, Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken