Vi trenger en grønn lunge i sentrum av Kolbotn. Vi må bevare Rådhusparken!

Husker du at kommunen for et par år siden inviterte til urbant landbruk? Flere interesserte melde interesse til kommunen, og det ble en barnehage som fikk mulighet til å dyrke sør for tidligere Oppegård rådhus. Resultatet synes i dag i form av flere dyrkekasser som både initiativtakere og andre kan glede seg over.

Vi ser nå økende utbygging og fortetting i Kolbotn. Bygg medfører redusert utsikt, åpenhet og soltilfang, og flere folk. I takt med økende fortetting og flere innbyggere i sentrum, er det nødvendig å ivareta og etablere åpne friområder og grønne lunger. Grunnen er at folk trenger møteplasser utendørs for fellesskap, trivsel og sosialisering.

Nå foreslår Nordre Follo Høyre høye boligtårn på 15 etasjer på rådhusparken. Det sier vi nei til. Vi må utvikle, ikke ødelegge, rådhusparken.

I dag har vi vann og grønne omgivelser i Kolbotn, noe mange nyter godt av. I tiden framover kan enda flere få glede av disse godene dersom kommunen planlegger for det. Generasjonsparken like bak Kolben er flittig brukt av folk i alle aldre og med ulike funksjonsnivå fordi den er lett tilgjengelig og aktivitetsmulighetene er varierte. Her er folkehelsen ivaretatt rett i sentrum.

Vi går fra denne parken forbi Kolben, krysser nedre torg – grå og steinbelagt med beskjeden grad grønne, levende vekster - opp trappene til øvre torg - hvor vi ser og passerer Gamle Tårnhuset Restaurant. Og der, rett foran oss, ligger det et åpent grønt område med flotte furutrær, rundt tidligere Oppegård rådhus.

Det kjennes godt at øynene kan vandre over trær og grønn plen. Vi trenger denne lungen, det åpne rom, lekemuligheter, flere muligheter for dyrking, eng med blomster for glade bier og andre insekter, små hagerom, mulighet for samvær mellom flere generasjoner, osv.

Kolbotn har lenge brukt ordspillet «- en følelser av by». Og med god planlegging kan Kolbotn forbli en av Norges grønneste byer. Da må vi bedre og investere i Rådhusparken. Det vil alle av oss et bedre Kolbotn.

Nicholas Wilkinson og Ingun Høgås, Leder Nordre Follo Framtiden i våre hender (FIVH) og medlem i FIVH, Kolbotn