Fra skolestart denne høsten ble det innført 12 timers gratis SFO for alle 1. klassinger i Ås. SV fikk gjennomslag for gratis SFO for førsteklasse i budsjettforhandlingene i fjor. I år var det andreklassingenes tur. Ordningen kom i stand etter enigheten mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om statsbudsjettet for 2022

SFO er en viktig arena for både lek, læring og sosial inkludering. Vi vet dessverre at pris er en viktig faktor for om barn går i SFO eller ikke. I en evaluering av SFO fra 2018 svarer en tredjedel at pris er en viktig årsak til å ikke bruke SFO.

Ved å innføre 12 timers gratis SFO sparer foreldrene til en førsteklassing i Ås rundt 20 000 kroner i året. Det senker terskelen for alle barn i å kunne delta i et viktig sosialt fellesskap.

Spesielt i en tid som er økonomisk krevende for mange familier.

Ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig at også barn fra utsatte familier får tilgang på omsorgsfull og god oppfølging etter skoletid. Dette vil gi helsemessige gevinster for barna og deres familie under hele oppveksten

SFO er også en arena for lek hvor sosiale bånd knyttes. Billigere SFO gjør at flere barn får bli med på leken, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. Ordningen sikrer at barn blir venner uavhengig av hva foreldrene tjener og hvor de kommer fra

Derfor er det gledelig at satsingen til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV også gir resultater. Statistikk fra grunnskolenes informasjonssystem (GIS) viser at 96,5 prosent av 1. klassingene i Ås gikk på SFO ved skolestart høsten 2022. Det er en økning på nesten 13 prosentpoeng fra 83,9 prosent i 2021. Økningen i Ås er også høyere enn den nasjonale økningen på rundt 10 prosentpoeng.

12 timers gratis SFO gir dermed gledelige resultater for elevenes deltakelse på SFO i Ås. Vi er derfor glade for at i statsbudsjettet for 2023 ble SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om å utvide ordningen med 12 timers gratis SFO også til å gjelde 2. klassingene.

Det kommer enda flere Ås-barn til gode fra høsten av. Fra skolestart til høsten får både 1. og 2. klassinger et billigere SFO-tilbud. Det er sosialt utjevnende, kommer alle til gode og vil være godt for mange familiers økonomi.

Politikk er å prioritere. Billigere SFO mener vi er en god prioritering. Det er en investering i alle barn og i framtida.

Edvin Søvik, Ås Arbeiderparti, Annett Michelsen, Ås Senterparti og Kristine Lien Skog, Ås SV