Biltyv avslørt av vinglete kjøring på E6

Stjal bil i Moss og kjørte deretter langs E6 gjennom Follo til Oslo. Der endte ferden.