Biskopen må gi dispensasjon til Hanne Opdan

Da kommunestyrerepresentantene i Nordre Follo skulle velge representant til kommunalt kirkelig fellesråd, ble det stilt spørsmål om ordfører Hanne Opdan kunne påta seg dette vervet. Årsak: Hun er ikke medlem av Den norske kirke.