Lenge før noen ble opptatt av klima og gjenbruk og grønt skifte, så han verdien i å sortere avfall og gjenvinne alt som er brukbart. I tillegg brant han for lokalmiljøet. Det er mange som kan takke ham for støtte til alt fra en jobb i bedriften hans, til hjelp til korps, kirkeorgel og grendehus. Både han og kona Eirin var av den typen mennesker som ser muligheter og har vanskelig for si nei når det står om å hjelpe noen.

Som leder av Næringsrådet i Ski gjennom mange år, gjorde Prytz er enorm innsats for å samle kreftene, både i det den gangen nye storsenteret og i handlegatene utenfor. Jeg hadde gleden av å sitte i styret sammen med ham og oppleve hans evne til samarbeid på nært hold. Som daværende redaktør i ØB, så vi hans innsats for Halmfestivalen, et arrangement som samlet frivillige og kommersielle krefter og trakk folk til glede og underholdning og engasjement. Han sto på døgnet rundt og var like blid i døråpningen til det lille halmhuset som var arrangementets hovedkontor.

Prytz var født i Ski – hjemme i Lysneveien. Det var så kaldt den natten at drosjeeier Ødegård ikke fikk start på generatoren til bilen. Det ble folkeskole og framhaldsskole i Ski før det ble Follo yrkesskole i Ås med ett år på jern- og metallinjen og to år på landbruksmekanikk.

Første jobb var hos Eik og Hausken i Oslo som motorreparatør. Etter hvert ble han sjåfør og reparatør i farens firma på Ski. I 1972 etablerte han og kona Eirin EBA Transport og Spedisjon og i 1973 etablerte de Follo Truckutleie som den dag i dag er moderfirmaet med 28 ansatte på Langhus i Ski. I 1975 begynte det å komme containere med søppel og skrapjern. Prytz kjøpte gamle utrangerte containere og fikk dem reparert og gjenvinningsanlegget på Langhus øket i omfang og virksomhet.

Østlandske Bilsaneringer er ett av han nyeste satsinger – et lukket anlegg på Langhus som tar imot utrangerte biler, pumper ut alt av væsker og presser dem sammen til taket er flatt. De flate bilvrakene hentes med trailer og kjøres til Tyskland for oppmaling og omsmelting. I sommer fikk jeg gleden av å se dette anlegget i full drift. En engasjert Bjørn Arvid viste rundt på hele anlegget og var stolt av sønnen Didrik som kunne dette med data og kunne bringe bedriften videre. Selv var han på jobb tidlig hver eneste morgen, full av planer og pågangsmot.

Prytz var i mange år aktiv i Maskinentreprenørenes Forbund. Han var frivillig brannmann i Ski i 31 år, var leder i Ski Næringsråd i en årrekke og har vært primus motor sammen med kona Eirin i en rekke lokale tiltak.

Bjørn Arvid Prytz etterlater seg et stort savn, ikke bare for Eirin og sønnen Bjørn Didrik, men for hele lokalmiljøet i Follo.