Ble dømt for ulovlig hugst på hyttefelt i Follo: – Urettferdig

Jens Jacobsen, som sto for hugsten i Einerstadveien i Dalefjerdingen, hadde skriftlig avtale med styret i Einerstad vel. De fattet vedtak om hugst og Jacobsen synes det er rart at ingen av eierne brød seg med å ta kontakt dersom de hadde spesielle ønsker.