NORDRE FOLLO: Det er ingen hemmelighet at Nordre Follo kommune har en stram økonomi, og at det må fremdeles kutt til for at kommunen skal få en sunn økonomi om noen år.

I fjor meldte kommunedirektøren at kommunen måtte spare 95 millioner kroner i 2022, og at 50 årsverk skulle bort. Da opplyste han at kommunen skulle spare inn 300 millioner kroner de tre neste årene. Nå har et år gått, og det skal også kuttes rundt 100 millioner kroner neste år, hvis vi skal se på tallene Henriksen la frem i fjor.

Hvor kommunedirektøren foreslår å kutte neste år, blir ikke kjent før fredag klokken 12.

Politikerne som avgjør

Budsjettet som kommunedirektøren legger frem er kun et forslag. Det er politikerne som har siste ord i denne saken. Og de klarer alltid å finne andre steder de vil kutte enn det kommunedirektøren har foreslått.

Det blir trolig også endringer i investeringsbudsjettet. Tidligere har utbygging av Finstad skole blir skjøvet rundt 15 år frem i tid. Men nå ser man at behovet for flere elevplasser kommer tidligere enn ventet. Derfor blir utbyggingen av Finstad skolen fremskyndet i noen år. Men hvor mange år, kommer nok frem fredag.

Til syvende og sist er det politikerne i kommunen som bestemmer hvor kuttene skal tas, og hvor det skal dyttes inn mer penger. Dette blir vedtatt i midten av desember i kommunestyret.

For dem som er interessert, er det mulig å følge fremleggelsen direkte på kommunen hjemmesider. Ved å klikke her, kommer du rett inn på sendingen.