Bolig i Ski er solgt for 9,4 millioner kroner - se hvilke boliger som er kjøpt og solgt i oktober

Få en oversikt over alle eiendomsoverdragelser i Nordre Follo og Ås her.