SKI: 18 prosent svarer at de inspiserte boligen i mer enn én time, men de fleste brukte under halvtimen. I undersøkelsen kommer det også frem at åtte prosent droppet visning før kjøp.

 Salgskonsulent Knut Hilland på Toyota Østfold & Follo AS avd. Ski kan være enig i at folk flest bruker mer tid på et bruktbilkjøp enn et boligkjøp.

– De fleste tar seg tid til en prøvetur og er veldig opptatt av bilens servicehistorikk og garanti. Trygghet ved et bilkjøp er viktig, mener Hilland.

Halvparten av dem som har byttet bolig, oppgir at det tok 3 måneder eller kortere tid fra de startet å kikke til de hadde kjøpt ny bolig. 36 prosent oppgir at de var på kun en visning før de la inn bud.

Dette kommer frem i en undersøkelse Ipsos har gjennomført for DNB i 2017. Tema er bolig og boligmarkedet. Undersøkelsen har vært utført kvartalsvis siden starten av 2013.

Å kjøpe brukt bolig innebærer en viss risiko. Det er ikke bare boligen som må sjekkes, men prospektet må også leses nøye. Oppdages det feil etter innflytting må dette reklameres på «inne rimelig tid». Høyesterett har definert dette til tre måneder.

Kvinner bruker ti minutter

En undersøkelse som er gjennomført av YouGov i 2016, på vegne av Boligmappa.no viser at kvinner bruker mindre tid enn menn. Én av fire kvinner sier de gjør unna visningsrunden på 10 minutter.

Eiendomsmegler og daglig leder Odd Magnus Langhammer i DNB Eiendom syns det er uforsvarlig å bruke så lite tid på boligkjøp.

– Det viser at det er veldig mange som handler med følelser og ikke fornuft.

Langhammer anbefaler at man bruker tid på å studere tilstandsrapporten.

– Det er lett å pynte på fasadene, men det er ikke nødvendigvis bra det som er bak. Tilstandsrapporten kan gi svar på mye av det du ikke ser.

Han etterlyser flere kritiske spørsmål fra folk på visning.

Kjøper har undersøkelsesplikt

– En ting er at megler og selger har opplysningsplikt, men det som også er viktig å merke seg, er at du som kjøper har undersøkelsesplikt. Det tror jeg ikke alle er klar over. «Selges som den er» betyr at du ikke kan klage på feil og mangler du burde sett på visning.

Den rutinerte eiendomsmegleren anbefaler folk til å krype rundt på loft og i krypkjeller, eller andre steder, hvor det er påkrevd.

Flinkeste på visning er førstegangskjøpere som har med seg far eller mor, mener Langhammer. De tar seg tid til å undersøke boligen og stiller mange spørsmål.

– Gir dere folk tid nok?

– Ja, det mener jeg vi gjør. De fleste meglere arrangerer to visninger med én times visningstid. Det er ikke ofte vi ser samme ansikt på de to visningene, så de fleste nøyer seg med én. Holder ikke det, kan man be om privatvisning, slår han fast.

Undersøkelsen har de siste årene vist en liten tendens til at man planlegger å kjøpe en bolig nummer to. Denne tendensen holder seg. Blant dem som vurderer dette, er det imidlertid en oppfatning om at de nye reglene om at man maks kan få fem ganger inntekten i boliglån, vil kunne få innvirkning på disse planene.

Boligselger sikrer seg med eierskifteforsikring

En rapport som omfatter intervjuer med forbrukere, bransjeaktører innen eiendomsmegling og forsikringer,viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt. Forbrukerrådet ønsker derfor å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.

– Boligselgerne har tilnærmet null økonomisk risiko så lenge de tegner en eierskifteforsikring, viser rapporten. Selv om en boligselger bevisst skjuler alvorlige feil, har selger sjelden noe å frykte. Eierskifteselskapene går nemlig svært sjelden| på selger for å dekke tapet sitt i ettertid. I den grad selskapene retter krav mot andre for de utbetalingene de må gjøre, så rettes kravene mot takstmannen og takstmannens ansvarsforsikring, sier forbrukerdirektør Randi Flesland i en pressemelding.

– Vi ønsker at den som reklamerer, møtes med verdighet. Har for eksempel selger holdt viktig informasjon skjult, skal du ikke motarbeides av forsikringsselskapet, men du skal få det du har rett på med en gang. Slik er det ikke i dagens forsikringsmarked, ifølge rapporten, sier Randi Flesland.