Galopperende boligpriser i Follo – øker mer enn i Oslo

FORTSATT VEKST: Eiendomsmegler Thor Gunnar Stavsholt hos Krogsveen tror boligprisene vil fortsette å vokse inn i 2018.

FORTSATT VEKST: Eiendomsmegler Thor Gunnar Stavsholt hos Krogsveen tror boligprisene vil fortsette å vokse inn i 2018. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at boligprisene stiger mest i Akershus

DEL

SKI: I 1. kvartal 2017 stiger boligprisene hurtigere i Akershus enn noe annet sted i hele Norge, selv Oslo havner bak oss. Follo ligger høyt over Akershus-snittet.

Prisstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser både justeringer fra 4. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017. Men den viser også prisutviklingen de siste 12 måneder.

Follo ligger høyt over snittet

Prisene landet sett under ett, viser en prisoppgang på 1,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til og med 1. kvartal 2017. I Akershus, som denne gangen er minus Bærum, viser en prisoppgang på brukte boliger på 3,8 prosent. For Oslo, med Bærum, er tilsvarende tall 3,0.

Når det gjelder Follo viser ferske tall at veksten har vært på 5,9 prosent de tre første månedene i 2017. Ser man på tallene for de siste 12 måneder, ser det litt annerledes ut. Snittet i landet er da en prisoppgang på 10,3. I Oslo, med Bærum, er tallet 21, mens det for Akershus er 16 prosent oppgang i boligprisene.

Nicholas Wilkinson i Sosialistisk Venstreparti (SV) er lite fornøyd med denne utviklingen.

– Prisene løper løpsk

– Boligprisene i Akershus løper løpsk. Vi slår nå norgesrekord i prisøkning. Det er vanskeligere enn noen gang for unge å få eie sitt eget hjem, forklarer Nicholas Wilkinson, førstekandidat for Akershus SV.

– Hva kan vi gjøre med dette?

– Vi må ta tilbake styringen over boligmarkedet. Markedet har feilet og prisene øker år etter år raskere enn lønna. For hvert år blir boligdrømmen fjernere for dem som ikke allerede har kjøpt, mener Wilkinson.

– Skal bo, ikke spekulere i en bolig

– Hva tror du er årsaken til at Akershus går forbi Oslo på statistikken?

– Reglene mot boligspekulanter i Oslo om at man må ha 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig, virker. At Akershus nå har større prisvekst enn selv hovedstaden viser at det er boligspekulantene som nå driver opp prisene her. Det er på tide å skatte de som tjener seg rike på å eie andres boliger. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i, mener Wilkinson.

Vil adoptere 40 prosent egenkapital til Follo

Eiendomsmegler og daglig leder i Krogsveen Ski, Thor Gunnar Stavsholt, er enig med Wilkinson.

– Vi ser også at boligspekulantene nok har beveget seg ut av Oslo og inn i Follo. Dette har helt klart en betydning for prisveksten vi nå ser i vårt distrikt, sier Stavsholt.

Han sier videre at reglene som nå er innført i hovedstaden gjerne skulle vært adoptert til Follo.

– Det er bedre at unge får kjøpt sin første leilighet til en normal pris, enn at de rike skal kjøpe opp det som er for å tjene masse penger, sier Stavsholt.

Siv Jensen avventer videreføring av økt egenkapital

Også på det nasjonale plan følger man nøye med på boligprisutviklingen. Finansminister Siv Jensen (FrP) svarer følgende på ØBs spørsmål om hvilke erfaringer de har gjort seg etter at egenkapitalgrensen for sekundærbolig ble innført i Oslo.

– Boliglånsforskriften trådte i kraft fra nyttår. Erfaringene er derfor begrenset. Ifølge Norges Banks siste utlånsundersøkelse, svarer et flertall av bankene at de har strammet inn lånepraksisen som følge av Boliglånsforskriften. Dette dreier seg i hovedsak om lånebetingelsene knyttet til maksimal gjeldsgrad, altså hvor stort lånet kan være i forhold til inntekt. Jeg mener et skjerpet egenkapitalkrav ved kjøp av bolig nummer to i Oslo, er et riktig virkemiddel for å lette adgangen for dem som skal ut i boligmarkedet for første gang. Det kan også se ut til at flere boligkjøpere nå tenker seg om en gang til før de kjøper en dyr bolig i pressområdene og at de i større grad også ser utenfor Oslos bygrense for å finne en god bolig, sier Jensen.

– Er 40 prosent egenkapital på sekundærbolig noe dere ser på som mulig å innføre i resten av landet?

– Forskriften er midlertidig og godt tilpasset markedsforholdene. Den skal gjelde frem til 30. juni 2018. Innen da vil Finansdepartementet vurdere om det er behov for å videreføre den, enten i nåværende eller endret form, avslutter finansministeren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken