Gå til sidens hovedinnhold

Det kan bygges 800 nye boliger på Solberg

Artikkelen er over 4 år gammel

Ås kommune og grunneierne på Solberg Øst har inngått avtale som sikrer at det blir bygget gangbro over Søndre Tverrvei ved Solberg. Dermed ligger det til rette for flere boliger på grensen mot Ski.

SOLBERG: Det vil bli bygget flere boliger på Solberg i Ås kommune. Området ligger tett opp til grensen til Ski kommune og grenser til Søndre Tverrvei. Da reguleringsplanen ble vedtatt i desember, var det med under forutsetning at det ble forhandlet frem en avtale med grunneierne om finansiering av en gang-og sykkelbro over Søndre Tverrvei.

Avtalen mellom de to grunneierne, Sverdrup og Sverdrup sameie, ble godkjent av kommunestyret 15. mars.

800 boliger

Planområdet på cirka 115 dekar består i dag av dyrket mark og en god del skog. Området ligger ved Granheimtunet og Skitunet boligsameie. I luftlinje er det i underkant av to kilometer til Ski stasjon.

I planen er det åtte utbyggingsområder som totalt legger til rette for bygging av 800 nye boenheter over tid. Her er også satt av areal til offentlig eller privat tjenesteyting, grønnstruktur og teknisk infrastruktur.

Flere vil bygge

En av grunneierne, Thorvald Sverdrup, bekrefter overfor ØB at han har kontakt med flere som er interessert i å bygge ut området.

Les også

Ønsker 72 familier velkommen til Furumo

- Men det er ikke startet forhandlinger. Det foreligger en klage på planvedtaket som ikke er ferdigbehandlet ennå, og jeg er opptatt av at alle forutsetninger skal være avklart før slike forhandlinger innledes, sier Sverdrup til ØB.

Han ser for seg en langsiktig utbygging, kanskje over ti år.

Klagen kommer trolig opp til politisk behandling i slutten av mars. Dersom den ikke blir tatt til følge, går den videre til Fylkesmannen for endelig vedtak.

Kommentarer til denne saken