Det kan bygges 800 nye boliger på Solberg

KAN BYGGES UT: - Jorda her er av dårlig kvalitet, sier Thorvald Sverdrup som er grunneier for en del av det 115 dekar store området som kan bebygges med inntil 800 boenheter. Området ligger øst for Søndre Tverrvei.

KAN BYGGES UT: - Jorda her er av dårlig kvalitet, sier Thorvald Sverdrup som er grunneier for en del av det 115 dekar store området som kan bebygges med inntil 800 boenheter. Området ligger øst for Søndre Tverrvei. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ås kommune og grunneierne på Solberg Øst har inngått avtale som sikrer at det blir bygget gangbro over Søndre Tverrvei ved Solberg. Dermed ligger det til rette for flere boliger på grensen mot Ski.

DEL

SOLBERG: Det vil bli bygget flere boliger på Solberg i Ås kommune. Området ligger tett opp til grensen til Ski kommune og grenser til Søndre Tverrvei. Da reguleringsplanen ble vedtatt i desember, var det med under forutsetning at det ble forhandlet frem en avtale med grunneierne om finansiering av en gang-og sykkelbro over Søndre Tverrvei.

Avtalen mellom de to grunneierne, Sverdrup og Sverdrup sameie, ble godkjent av kommunestyret 15. mars.

800 boliger

Planområdet på cirka 115 dekar består i dag av dyrket mark og en god del skog. Området ligger ved Granheimtunet og Skitunet boligsameie. I luftlinje er det i underkant av to kilometer til Ski stasjon.

I planen er det åtte utbyggingsområder som totalt legger til rette for bygging av 800 nye boenheter over tid. Her er også satt av areal til offentlig eller privat tjenesteyting, grønnstruktur og teknisk infrastruktur.

800 BOLIGER: På Solberg Øst, fra Møller til Ski grense, kan det bli bygget inntil 800 nye boliger.

800 BOLIGER: På Solberg Øst, fra Møller til Ski grense, kan det bli bygget inntil 800 nye boliger. Foto:

Flere vil bygge

En av grunneierne, Thorvald Sverdrup, bekrefter overfor ØB at han har kontakt med flere som er interessert i å bygge ut området.

- Men det er ikke startet forhandlinger. Det foreligger en klage på planvedtaket som ikke er ferdigbehandlet ennå, og jeg er opptatt av at alle forutsetninger skal være avklart før slike forhandlinger innledes, sier Sverdrup til ØB.

Han ser for seg en langsiktig utbygging, kanskje over ti år.

Klagen kommer trolig opp til politisk behandling i slutten av mars. Dersom den ikke blir tatt til følge, går den videre til Fylkesmannen for endelig vedtak.

Artikkeltags