OSLO: Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i januar 2019. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,7 prosent, ifølge Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– I januar steg boligprisene i Norge som normalt for måneden, men veksten i prisene er mer moderat enn hva vi har sett i mange januarmåneder de siste ti årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Forrige måned ble det solgt 7.254 boliger i Norge – 7,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Den høye aktiviteten i boligmarkedet i 2018 fortsatte dermed inn i det nye året, fastslår Dreyer.

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en januar måned som i år, og det er en markant oppgang i antall salg i så godt som alle regionene vi måler i statistikken, sier Dreyer.

104 dager i Stavanger

Det ble lagt ut rett i underkant av 7.000 boliger til salgs i Norge i januar, 7,9 prosent flere enn i januar 2018. Spesielt i Oslo og Bergen var det en solid økning i antallet boliger som ble lagt ut for salg denne måneden.

Samtidig tar det lenger tid å selge boliger nå enn for ett år siden. I gjennomsnitt tok det 63 dager å selge en bolig i Norge i januar i år, fem dager mer enn i samme måned i fjor. Raskest unna gikk boligene i Oslo, med 37 dager, mens det i Stavanger og omegn tok hele 104 dager i snitt.

– Salgstiden har i hele 2018 vært høyere enn tidligere år, og vi fortsetter i 2019 med en vesentlig høyere omsetningstid enn hva vi har vært vant med de senere årene. Når den høye salgstakten kombineres med høyere omsetningstid, vitner det om et velfungerende og balansert boligmarked, sier Dreyer.

Korreksjon

Ser man på de sesongkorrigerte tallene, hadde Bodø med Fauske sterkest boligprisvekst med 1,9 prosent, etterfulgt av Tromsø der prisveksten var på 1,6 prosent. Romerike i Akershus på bunn hadde en prisnedgang på 0,4 prosent, mens Follo hadde en nedgang på 0,3 prosent.

For det siste året som helhet topper Oslo prisstatistikken med en vekst på 5,3 prosent, mens Trondheim ligger på bunn med en svak oppgang på 0,3 prosent.

– De store regionale forskjellene i prisutviklingen i januar måned skyldes langt på vei en korreksjon av en desember måned med lite salgsvolum. Når disse to månedene summeres, er det små regionale forskjeller rundt om i landet, sier Dreyer.