Bompenger og sinnssykdom

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Selv om vi trekker fra for «sinnssyke» bomringer, er det åpenbart at når Frp i regjering kommer, straks bomavgiftene flommer.

DEL

Frp vil plutselig stoppe innkreving av bompenger. Den nye bomringen i og rundt Oslo er helt sinnssyk, sier Knut Tønnes Steenersen, medlem av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og ordførerkandidat for Nordre Follo Frp. Han har vært i harnisk over den nye bomringen siden den ble vedtatt, skriver ØB.

I den grad sinnssykdom bør kobles til bompenger, spørs det om ikke betegnelsen passer bedre på det som presteres av enkelte motstandere. F.eks. ble plansjefen i Bergen møtt med drapstrusler da han forslo bomring i byen. Nylig ble sønnen til ordføreren i Klepp på Jæren slengt i bakken og tatt kvertak på i et forsøk på å få moren til å snu i bompengesaken.

Ifølge ØB har Frps talsmann vært helt fortvilet over at alle de andre partiene ikke ser hvilken belastning man legger over på dem som trenger å bruke bilen i hverdagen. Men mesteparten av bilistenes bombelastning skyldes dyre veiprosjekter som Frp helhjertet har gått inn for. Ny E18-motorvei fra Oslo vest til Asker alene – parallelt med den gamle og med jernbanen – er beregnet å koste 40 milliarder. Enda verre vil det bli med Frp på rattet også etter valget i 2021: Det Frp-styrte Samferdselsdepartementet har iallfall fremlagt en motorveiplan med ønsker om å bruke 1200 milliarder – 1,2 billioner – på motorveier frem til 2050. Nå foretrekker friktignok Frp å ta penger fra oljefondet, som for øvrig ikke ville ha bli opprettet hvis Frp hadde styrt den gang.

Hvis disse veiene blir realisert, vil de nok i praksis langt på vei bli finansiert med bompenger. Dagens bomavgifter blir antagelig småtterier i forhold til den belastning en fremtidig blå regjering, med Frps velsignelse, vil legge både på dem som trenger å bruke bilen i hverdagen.

Det er en forskjell på den bomringen Frp mener er sinnssyk – og bompenger for å finansiere motorveier, som åpenbart ikke er sinnssyke i Frp-målestokk. Den «sinssyke» bomringen skal i stor grad brukes på kollektivtransport og andre tiltak for helse og miljø, og som også kommer bilistene til gode. Frp-bompengene skal derimot brukes til veldige naturinngrep som skaper mer forurensninger og utslipp av klimagasser. Det bekymrer kanskje Frp mindre.

Og selv om vi trekker fra for «sinnssyke» bomringer, er det åpenbart at når Frp i regjering kommer, straks bomavgiftene flommer.

Pål Jensen

Artikkeltags