Eksplosiv økning i negative holdninger til bompenger i Oslo

PASSERING: Bomringen i Oslo splitter folket.

PASSERING: Bomringen i Oslo splitter folket. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Høyere bompenger har fått svært negative resultater.

DEL

Hvert år lager Statens vegvesen en rapport om holdningene til bompenger i Oslo, og nå har de nettopp sluppet årets rapport.

Utviklingen er krystallklar: Etter at bompengene ble kraftig oppjustert i oktober, har folk fått mye kraftigere motstand mot bompenger, skriver Nettavisen.

Mens 51 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de var positive i august i år, var tallet kun 44 prosent i november.

Stadig flere er meget negative

Det var spesielt en eksplosiv økning i antallet som var «meget negative» til bompenger i perioden: Hele 25 prosent av de spurte oppgir nå at de er meget negative. Det er mer enn en dobling på under et år.

Ser man på forskjellen fra årets første til siste meningsmåling, har andelen med positive holdninger til bompenger blitt redusert fra 60 til 44 prosent.

Fra årtusenskiftet og frem til 2015 har det vært en klar positiv tendens i holdningene til bompenger i Oslo, men de siste tre årene er igjen negative holdninger på fremmarsj.

Ser ikke at pengene går til vei

I bakgrunnstallene for undersøkelsen kommer det frem at kanskje den sterkeste årsaken til tilbakegangen, er at folk i stadig mindre grad opplever at bompengene blir brukt til bedre vedlikehold og veibygging. Av dem som hadde positive holdninger til bompenger, var det en tilbakegang fra 48 til 35 prosent fra 2016 til 2017 som mente pengene førte til nettopp dette.

Av dem somer negative er det først og fremst prisen som trekkes frem som årsak til de negative holdningene. Men stadig flere svarer også at de ikke har noen reelle alternativer til bil.

Flere blir positive med positivt ladet spørsmål

Rapporten gjør et poeng ut av at folk er generelt mer positive til bompenger, om det i spørsmålsstillingen blir poengtert at bompengene brukes til helt konkrete prosjekter, både på vei og kollektivt. Andelen som har en positiv holdning til bompenger øker med 9 prosentpoeng med en positiv spørsmålsstilling.

Men også med dette spørsmålet viser det seg at holdningene er betydelig mer negative i år enn i fjor.

NB: Ifølge undersøkelsen er det 51 prosent av de spurte i undersøkelsen som må passere bomringen når de reiser til/fra jobb.

Artikkeltags