6 av 10 er positive til bomringen

POSITIVE: 6 av 10 sier at de er positive til bomringen mellom Oslo og Akershus.

POSITIVE: 6 av 10 sier at de er positive til bomringen mellom Oslo og Akershus. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

61 prosent av de spurte sier at de er positive til bomringen i Oslo og Akershus, forteller en ny undersøkelse utført av Prosam.

DEL

FOLLO: Positive svar øker faktisk til 74 prosent, etter at de spurte får mer informasjon om hva bompengene går til, viser den samme undersøkelsen.

– At 61 prosent sier at de er positive til bomringen er ganske oppsiktsvekkende. Tar vi med andelen som også blir mer positive etter å ha fått med informasjon, utgjør det 3 av 4 personer i Oslo og Akershus, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i en pressemelding.

I fjor var resultatet 51 prosent, noe som gir en oppgang på 10 prosent på et år, skriver RB.no.

Gjennomføres hvert år

Undersøkelsen har vært gjennomført hvert år siden bomringen kom i 1990. Tanken bak undersøkelsen er å skape et bilde på hvilke holdninger innbyggerne i Oslo og Akershus har rundt bomringen og veg- og kollektivtilbudet i området.

– Det er alltid krevende å lese bak tallene på slike undersøkelser og hvorfor folk svarer som de gjør, men jeg tror at innbyggerne i Oslo og Akershus ser at det har vært brukt mye penger på veg- og kollektivtiltak de senere årene. Og mye av disse pengene kommer nettopp fra trafikantbetaling – altså bompenger, sier Johnsen videre.

Over halvparten positive til elbil

Den samme undersøkelsen spør også om man er positiv til elbilfordeler. Her har 59 prosent svart at det er greit at elbilene passerer gratis i bomringen. Det er en nedgang fra 65 prosent i 2014.

Et interessant funn er at kun 42 prosent mener at elbiler burde kunne kjøre i kollektivfelt, mens 47 prosent mener at elbiler skal ha gratis parkering på offentlige plasser. Også her er det nedgang på henholdsvis 9 prosent og 4 prosent i 2014.

2,1 milliarder hvert år

Inntektene fra bomringen utgjør hvert år rundt 2,1 milliarder kroner og går til finansiering av den såkalte Oslopakke 3.

Åpningen av bomringen i 1990 ble gjort for å finansiere en rekke veg- og kollektivprosjekter i og rundt hovedstaden.

Mellom Oslo og Bærum er det alene 29 bomstasjoner som krever inn penger fra brukerne.

Artikkeltags