Noe av forklaringen til at dette skjer akkurat nå er de dramatisk økte kostnadene på energi, gjødsel og andre innsatsfaktorer. En bonde kan få flere hundre tusen kroner bare i økte gjødselutgifter. Den andre forklaringen er inntektsgapet mellom bønder og vanlige folk. Noe må gjøres!

Nå starter jordbruksforhandlingene. Der skal staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandle om priser og andre vilkår for matproduksjonen. Da håper jeg alle parter setter seg til forhandlingsbordet. De må komme til enighet og gi tilbake bøndene optimisme og pågangsmot. Vi trenger økt matproduksjon i Norge – ikke at bøndene legger ned produksjon. KrF forutsetter at regjeringen både kompenserer for ekstraordinær kostnadsvekst og at de legger inn et tilbud for 2023 som tetter noe av gapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Vi er inne i en tid med større uro i matvaremarkedene enn på lenge. En av verdens store matprodusenter, Ukraina, er invadert av en annen stor mateksportør, Russland. Krigen og sanksjonene mot Russland har skapt frykt for global matvaremangel. Sjelden har så mange snakket om hvor viktig det er at Norge kan produsere mat til egen befolkning. Men skyhøye priser på strøm, diesel og gjødsel har ikke gjort det lett for bønder som fra før mener de tjener altfor lite på å produsere mat.

KrF håper bøndene setter seg til forhandlingsbordet denne gangen og at løsningen blir et godt oppgjør for bonden og for oss som nyter godt av norsk mat.