Tavla på perrongen for tog i retning Ski har bråkt som et uvær i hele sommer.