Låven på Kloppa brant ned til grunnen

Låven der den siste husmannen i Ski bodde frem til 1980-tallet, brant ned til grunnen tidligere i høst. Anne fra Kloppa, en av de to tunnelboremaskinene på Follobanen, er oppkalt etter en av søstrene som bodde her ved Assurtjern.