I 2007 brant huset deres ned. Da et batteri tok fyr på nyttårsaften, fryktet Marianne (34) at det skulle skje igjen

Av og

Det smalt, deretter ble hele stuen røyklagt. Nyttårsselskapet ble ikke som forventet.