Brannbamsen Bjørnis skal besøke 80 barnehager i Follo

Brannbamsen Bjørnis har fått jobb i Follo brannvesen. Sammen med gode kolleger skal den store brannbamsen besøke rundt 80 barnehager i hele Follo de to neste ukene og lære ungene om brannsikkerhet.