Har du Trysilhus, bør du lese dette

MER TILSYN: Norsk brannvernforening ved administrerende direktør Rolf Søtorp vil ha mer tilsyn ved ferdighusleverandører.

MER TILSYN: Norsk brannvernforening ved administrerende direktør Rolf Søtorp vil ha mer tilsyn ved ferdighusleverandører. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter at Asker kommune har avdekket at brannsikkerheten i nye tre-etasjers boliger fra Trysilhus er mangelfull, etterlyser Norsk brannvernforening mer tilsyn.

DEL

ASKER/OSLO: Trysilhus har siden 1993 bygget mange leiligheter og flerbrukshus siden. De fleste er bygget på Østlandet. I fjor vår valgte Asker kommune å gjøre tilsyn i prosjektet Rødsåslia i Asker.

Etter tilsynet slo kommunen alarm fordi de mente løsningene som Michael Blümlein AS hadde prosjektert ikke var godt nok dokumentert når det gjelder rømningsforhold og brannskillende konstruksjoner.

Kommunen mente dokumentasjonen var så mangelfull at de opprettet tilsynssak mot foretaket Michael Blümlein AS som holder til på Kolbotn. Blümlein klaget først vedtaket til kommunen, men trakk senere klagen, da behandlingstiden var lang.

Michael Blümlein AS mistet ansvarsretten i kommunen etter dette. I desember valgte Blümlein å oppløse selskapet.

Det var fagbladet Brann & Sikkerhet som først omtalte denne saken.

Etter at Blümlein mistet ansvarsretten i Asker kommunen, valgte Trysilhus å engasjere Sweco som brannkonsulenter. Sweco konkluderte med at den opprinnelige prosjekteringen ikke var godt nok dokumentert, og at brannsikkerheten ikke var ivaretatt etter forskriftsavtalene.

Mer tilsyn

Norsk brannvernforening mener det er viktig å ha flere tilsyn og et strengere kontrollregime i byggesaker.

– Boligkjøpere må kunne ha tillit til at boligene de kjøper er prosjektert og oppført uten feil og mangler ved brannsikkerheten. To boligprosjekter i Asker og Bærum kommuner med Trysilhus som utbygger, har vært dårlige eksempler i så måte, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Søtorp utelukker ikke at flere ferdighusleverandører kan ha behov for å gjennomgå sine prosjekteringsløsninger, og da særlig brannkonseptene.

Generelt mener han det må gjennomføres flere tilsyn i byggesaker for å sikre at brannregelverket etterleves.

– Mye tyder på at dagens kontrollregime i byggesaker er for svakt. I tillegg til hyppigere tilsyn må kommunene kreve at uavhengig kontroll i byggesaker utføres av godt kvalifisert firma, sier Søtorp.

Artikkeltags