Brannutrykning i Kråkstad – gressbrann spredte seg til skur

Brannvesenet konsentrerte seg om å redde hytta. Skur brant ned til grunnen.