SKI: Brannvesenet har brukt store deler av uken til en såkalt RVR-øvelse. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag har vært øvelsesdager. RVR står for restverdiredning. Det handler om å begrense sekundærskadene.

«Brannen» var slukket med vann og slukkepulver før brannvesenet kom frem, men det som skjer etter det er også viktig for å begrense skadene av vannskader, sot- og røykskader. Inventaret på Ustvedthuset er også spesielt i forhold til de fleste andre oppdrag brannvesenet må rykke ut på.

– Vi har fokus på restverdiredning på denne øvelsen. Kulturhistoriske ting, hvordan vi håndterer det og hvordan vi bærer det ut. Mye er skjørt og gammelt. Da er det viktig at vi bærer det på riktig måte, sier underbrannmester Steve Kristiansen.

Godt samarbeid

Det gule Ustvedthuset er blant de eldste bevarte bygninger i Ski. Den eldste delen av bygningen er fra ca. 1740. Huset har ikke noe sprinkleranlegg.

– Vi setter pris på samarbeidet med historielaget. Dette er vinn-vinn, sier Steve Kristiansen.

Det lokale brannvesenet fikk bistand av kolleger fra Kastellet.

– Vi har hatt tre vaktlag på hver øvelse disse fire dagene, altså 12 til sammen. Det er kjempefint å kunne trene på dette, sier han.

Området rundt Ustvedthuset og Waldemarhøy er regulert til spesialområde bevaring.

– Vi kommer til personer som er i en kaosfase. Det å være der og bistå de skadelidende med veien videre, er også viktig. Det er viktig å kunne veilede dem i forhold til forsikring og sanering etterpå. Vi kommer og tar den akutte biten, men er der også for å bistå med veien videre, sier Steve Kristiansen.

Utrolig viktig

Ustvedthuset er også Ski historielags hjem. Bygningen huser svært mange uvurderlige gjenstander, dokumenter og bilder. Slik sett var brannøvelsen en påminnelse for historielaget også.

– Vi skal lage et etasjediagram, og der skal det stå hvor de forskjellige tingene er. Vi skal lage en liste over objektene som er de viktigste, sier leder Knut Falla.

Han var imponert over hvordan brannvesenet var organisert og jobbet under øvelsen. Selv spilte han rollen som forvirret kjentmann svært bra under øvelsen, formodentlig slik han ville hatt det hvis det hadde vært alvor.

– Det har vært veldig interessant å se dere jobbe, sa Falla til brannvesenet etter endt øvelse torsdag ettermiddag.


Skal merkes bedre

– Vi har lært at vi må gjøre en jobb med registrering av ting som skal evakueres hvis det oppstår en brann. Hva er vesentlig og hva er uvesentlig? Det må vi jobbe en del med, sier Knut Falla.

Historielagets arkiv i kjelleren skal merkes med refleks.

– Da er det lettere for brannvesenet å finne ut hva som er vesentlig. En liste med historielagets prioriteringer skal ligge i brannskapet inne på Waldemarhøy, sier han.

Ustvedthuset er oppført i laftet tømmer med innkledd svalgang. Huset er fra Ustvedt vestre i Ski og ble flyttet til Waldemarhøy bygde- og kultursenter i 1985.

– Jeg er mektig imponert over intensiteten i arbeidet og stå på-viljen til brannfolkene, sier Knut Falla.