Brannvesenets øvelseshus brant ned – men brannvesenet hadde ikke hatt øvelse