Bråstopp for førerkort-beslag – UP vet hvorfor

Mildt vær har ført til flere beslaglagte førerkort i år enn i fjor, men så snudde trenden.