Veisjef: – Brøytingen i Follo er blitt mye bedre, men vi er ikke helt fornøyd med gang- og sykkelveinettet – det er heller ikke fotgjengerne

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter at Statens vegvesen avdekket alvorlige mangler på vintervedlikeholdet på Follos veinett, ble Veidrift AS kastet på dør og Vaktmesterkompaniet AS hentet inn på kort varsel. – Vinterdriften har fungert mye bedre, mener avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.