Til høsten er det kommunevalg og du kan være med å påvirke hvem du ønsker skal styre kommunen din. Om du ikke bruker din stemmerett kommer andre til å bruke din stillhet.

Som professor Frank Aarebrot sa: «Hjemmesitting er en halv stemme til dem du liker minst»

Hva er viktig i lokaldemokratiet?

Du som innbygger i et lokalsamfunn har muligheten til å påvirke beslutninger som tas på lokalt nivå. Rettferdighet kommer ikke av seg selv. Vi som borgere må engasjerer oss for de verdiene vi står for. Det er viktig å ha åpenhet, deltagelse og engasjement fra innbyggerne.

Hvordan kan du påvirke eller engasjerer deg i lokaldemokratiet? Du kan stemme eller være med i et politisk parti eller en interesseorganisasjon.

Hvis du ikke stemmer, er det kanskje de verdiene du ikke står for som vinner.

Men hvordan velge? Det er ikke lett – en må lese, høre og se – hva gjør partiene? Hva mener de? Det er viktig at innbyggere har en reell mulighet til å påvirke beslutninger og at de kan ha tillit til at deres stemmer blir hørt og tatt på alvor. Den reelle påvirkningen er å bruke stemmeretten og å gi politikere saker som er viktige for deg som innbygger i vår kommune Nordre Follo. Likestilling og rettferdighet kommer ikke av seg selv det må kjempes for.

Hvem er vi, Hilde Sønnervig og Roberta Bieltvedt?

Hilde er listekandidat nummer 5 på Nordre Follo Arbeiderpartis liste til kommunevalget 2023. Hun er 54 år og utdannet jordskiftekandidat og lærer, og mor til to ungdommer på 17 og 19 år. Roberta er listekandidat nummer 9. Hun er 42 år, opprinnelig fra Brasil, men har bodd i Norge i snart 20 år, hvorav de fire siste i Nordre Follo. Hun er utdannet fengselsbetjent og har også markedsføringsbakgrunn. Hun har to jenter på 16 og 25, og venter sitt tredje barn i august.

Vi er ulike, men ønsker å stå sammen for trygghet, muligheter og fellesskap. Roberta er opptatt av oppvekst og like muligheter for alle. Hilde fokuserer på teknisk infrastruktur, folkehelse og solidaritet. Begge er opptatt av fellesskap og at utenforskap bekjempes.

Hva er verdiene vi vil sloss for? For Arbeiderpartiet vil alltid et mangfold være viktig. Vi ser kanskje verden ulikt, men med våre sosialdemokratiske løsninger vil vi gi like muligheter for alle, uansett bakgrunn.

Vi gleder oss til valget 11. september og ber deg vurdere å stemme på Arbeiderpartiet dersom du er opptatt av trygg økonomisk styring, en god eldreomsorg og en god oppvekst for alle i Nordre Follo.

Hilde Sønnervig, nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti og 5. kandidat og Roberta Bieltvedt 9. kandidat Nordre Follo Arbeiderparti