LANGHUS: Idrettslaget og tidligere Ski kommune har vært i dialog om dette en stund. Langhus IL opplever at det ferdes biler på området i langt større grad enn hva som er tiltenkt. Folk parkerer også utenfor opparbeidede parkeringsplasser.

– Vi bruker rundt en million kroner. Pengene kommer fra tidligere Skis nærmiljøprosjekt «Ski på kryss og tvers», sier Nina Larsen Tveten, avdelingsleder i plan- og prosjektavdelingen i Vei og park i Nordre Follo kommune.

17 nye lyspunkter

Det kommer i alt 17 nye lyktestolper, fra Tussebanen bak Stil Arena og helt ned til Møllerenga. I en stupmørk høst- og vinterkveld kan det være vanskelig å se myke trafikanter i kontrasten mot flomlyset på banene. Det skal det bli en forandring på nå. Lysene skrus på i nærmeste fremtid.

– Totalt for «Ski på kryss og tvers» er ti millioner kroner. Det gjaldt å finne de rutene som var viktig å få gjort noe med. Det skal være trygt å ferdes, spesielt her hvor barn og unge ferdes. Å få den ekstra opplevelsen av trygghet med trafikksikkerhetstiltak, har vært viktig for oss, sier ordfører Hanne Opdan.

Hans Martin Larssen i Langhus IL Alliansen er glad for at økt belysning også kan virke avskrekkende på lyssky aktiviteter ned mot Tusse.

Nå kommer bøtene

Det kommer også fartshumper på veien bak Stil Arena og Langhushallen, der det ferdes mange barn og unge. Dessuten er det et mål å få redusert biltrafikken.

– Det kommer parkeringsrestriksjoner utover det man finner her i dag. Det er fint å kunne benytte anledningen til å gjøre brukerne og bilistene oppmerksomme på det, sier Nina Larsen Tveten.

Altså blir det viktigere enn noen gang å bruke den store parkeringsplassen ved Langhuset og gå den lille biten bort til hallene og fotballbanene. For nå blir terskelen for å bøtelegge mye lavere enn før.

– Vi pleier vanligvis ikke å gi et forhåndsvarsel når vi gjør om skilting om at vi kan begynne å bøtelegge hvis folk parkerer feil. Men her synes vi det er god grunn til å gjøre det, fordi det er et ledd i et større prosjekt. Hvis vi kan ha en god, åpen kommunikasjon om forandringene som kommer her, er det lettere for brukerne å benytte det riktig, sier Nina Larsen Tveten.


Bra med bedre skilting

– Noe av problemet er jo at det strengt tatt er forbudt å parkere i hele idrettsparken. Det står skilt om det når du kjører inn, men det er få som legger merke til det. Jeg har vært her med barnebarnet mitt i åtte år, og det var vel først for et par år siden at jeg la merke til skiltene, sier Hans Martin Larssen.

Han synes det blir positivt at det skiltes på en bedre måte, noe som også er fordel for parkeringskontoret i Nordre Follo kommune som forhåpentligvis vil få færre klager på de bøtene som ilegges, og for irritasjonsnivået for dem som skjønner at de har parkert feil.

– Det var sunt for alle å være i uorganisert aktivitet

Pågangen på banene på Langhus til uorganisert aktivitet var enorm under nedstengningen.

– Det har gått tilbake til normalen. Nå har vi dem som har lyst til å spille litt fotball etter skolen eller trene litt ekstra. De er her fra 14.00-14.30 til 17.00 hver dag, sier Hans Martin Larssen.

Organisert er anlegget i bruk hver eneste kveld syv dager i uken.

– Vi gjorde motsatt av Oslo under korona. Vi sa fra dag 1 at vi ønsket å etablere et treningsprogram for absolutt alle som kunne drive egentrening. Vi tror det er sunt for den enkelte, det er sunt for fotballen på Langhus, det er sunt for samfunnet og det får fokuset vekk fra det som var i ferd med å skje, sier Hans Martin Larssen.

Medlemsboom under korona

Tilbudet var for alle aldersgrupper og ferdighetsnivåer. Idrettslaget stilte med instruktører som gikk rundt og hjalp dem, i grupper på inntil tre-fire.

– Her var det full trafikk, selv i den verste nedstengningen. Vi rutet inn banen i åtte og 16, slik at hver hadde sin lille kohort med egen inngang og vakter som passet på. Det har ledet til at vi er 100 flere medlemmer nå enn vi var 12. mars.

– I sommer hadde vi en gratis fotballskole. Vi har hatt veldig mange innmeldinger etterpå fra folk som syntes det var stas. Vi vil gjerne stimulere ungdommen i disse vanskelige tidene til å drive med dette i stedet for narkotika og kriminalitet, sier Hans Martin Larssen.

– Det er veldig bra at dere har vært så opptatt av trafikksikkerheten, og at dere har samarbeidet så godt med fagfolkene i kommunen for å få til mest mulig, sier Hanne Opdan.

– Vi er strålende fornøyde. Det tror jeg ikke minst alle som ferdes her også vil bli, sier Hans Martin Larssen