Bruker spesialkran for å legge skinnegang på Follobanen: – Godt smittevern gjør at vi klarer å holde driften i gang

Alt ved Follobaneprosjektet har ikke gått på skinner så langt, men jobben med å legge skinnegang i Blixtunnelen mellom Ski og Oslo er godt i gang. Onsdag besøkte samferdselsministeren prosjektet.