Flere er misfornøyde

Etterlyser bedre samarbeid: Mange idrettslag i Ski savner bedre samarbeid med kommunen, og det blir lovet en endring.

Etterlyser bedre samarbeid: Mange idrettslag i Ski savner bedre samarbeid med kommunen, og det blir lovet en endring.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Idrettslagene i Ski er ikke så godt fornøyde med de tjenestene de får fra Ski kommune. Dette viser brukerundersøkelsen som ble gjennomført før jul.

DEL

SKI: I november gjennomførte Ski kommune en brukerundersøkelse rettet mot idrettslagene i kommunen. De mottok ikke den store jubelen. Av de 38 lagene i målgruppen, var det bare 17 som tok seg bryet med å svare. Disse representerer i underkant av 4000 aktive, og organiserer til sammen 453 treningstimer i uken.

– Ski kommune er opptatt av å yte gode tjenester, og vi ønsker å ha en god dialog med idretten, skriver rådmann Audun Fiskvik i sin saksfremstilling til politikerne.

Svarene i undersøkelsen viser at det er en del å rette på.

Få er fornøyde

Det var bare tre idrettslag i Ski som svarte at de er fornøyde med hvordan kommunen legger det til rette for dem.

Fem idrettslag er å finne helt på bunnen av skalaen, og er lite fornøyde, mens resten av dem som svarte er å finne et sted midt imellom.

Undersøkelsen har en rekke underspørsmål, og det viser seg at det er markerte forskjellen når det gjelder virksomhetene i kommunen. Kultur og fritid ligger høyt når det gjelder respektfull behandling av dem som henvender seg. Kommunalteknisk ligger lavest og har mye å hente når det gjelder brukermedvirkning. Eiendomsavdelingen i kommunen er også berørt, og den plasserer seg mellom de to andre.

Orden på treningstider

Fem av idrettslagene er misfornøyd med tildeling av treningstider. Her foreslår rådmannen å utarbeide nye retningslinjer for tildeling i samarbeid med idrettsrådet. Dette skal skje inne mars i år. Misnøyen er også stor når det gjelder informasjon om vedlikehold av idrettsanleggene rundt om i kommunen.

Fornøyd med anleggene

Ikke alt er feil. Flertallet er fornøyde med kvaliteten på baner, haller og garderober, og de har heller ikke mye å utsette på renholdet.

Nå skal samarbeidet forbedres i alle retninger.

Utvider i Kråkstad

Det skal satses friskt i Kråkstad idrettspark, og det er ikke bare fotballspillerne som vil dra nytte av oppgraderingen.

Politikerne har bevilget 8,7 millioner kroner, og de skal nå ta stilling til hvilke aktiviteter det skal legges til rette for i dette flerbruksanlegget.

I tillegg til full kunstgressbane med flomlys, vil det også etter planen komme en kunstgressbane for femmerfotball. I tillegg er det lagt inn tennisbane, basketballbane og det meste av det som trengs for å drive friidrett. To løpebaner med friidrettsdekke blir lagt rundt den største fotballbanen.

Artikkeltags