Er du ikke abonnent ennå? Prøv ØB+ og papiravisen i fire uker for kun 99 kroner

OSLO: Kan du unngå Ringveien i helgen, så gjør for all del det. E6/Ring 3 stenges helt mellom Ryen og Teisen, i begge retninger.

Stengingen skjer i forbindelse med arbeider i Brynstunnelen. Fra lørdag 9.april klokken 18.00 til mandag 11.april klokken 05.00 er det ikke mulig å kjøre her.

- Nå er vi ferdige med å tette igjen taket i det nordgående løpet, og vi skal begynne på det sørgående. Men først må trafikken flyttes over til det nordgående, sier teknisk byggeleder Tom Fjerdingby.

Omkjøringstraseer gjennom Oslo er skiltet via Vålerengtunnelen, Lodalen og Svartdalstunnelen, men veivesenet ber folk forberede seg på kø søndag.

Med tanke på trafikk-kaoset som utartet seg forrige gang dere stengte tunnelen, hvor mye kø forventer dere på de alternative strekningene denne gangen?

- Forrige stenging var en tankevekker, og folk må påregne kø også denne helgen. Dessverre må vi stenge for å få jobben gjort, men vi arbeider så fort vi kan for å bli ferdige. Vi oppfordrer til at færrest mulig bruker bilen i det aktuelle tidsrommet. Det vil lette situasjonen for dem som ikke har noe alternativ til bilen,, sier Eystein Hanssen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen. 

Stengingen av Brynstunnelen vil påvirke andre veier. Trafikken på Østensjøveien og Ytre Ringvei forbi Bøler og Oppsal er betraktelig tettere, særlig i rushen.

- Vi er klar over utfordringen med økt trafikk på Ytre Ringvei. Fordi det er en kommunal vei holder vi tett dialog med Bymiljøetaten, som er skiltmyndighet, om hvordan trafikken utvikler seg, og om det er påkrevd med trafikkmessige tiltak. Det vil ta noe tid før de nye trafikkmønstrene setter seg i forbindelse med rehabiliteringen av Brynstunnelen, sa prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen til Nordstrands Blad en uke etter at arbeidet med Brynstunnelen startet.

- Generelt prøver vi å begrense lekkasjene til de lokale veiene, men det er vanskelig å unngå helt.

Bruk tog og buss

Hanssen ber deg benytte andre framkomstmidler om du må til og fra Oslo i helgen.

- Innfartsparkeringen på Vinterbrosletta er åpen, minner han om.

Der kan du hoppe på buss nummer 500 som kjører E18 til hovedstaden. Både Ruter og veivesenet anbefaler deg å benytte kollektivtrafikk dersom du skal til og fra Oslo i helgen.

Fra mandag 11.april blir det toveis trafikk i nordgående løp, og slik vil det være frem til oktober 2016.