Budsjettsprekk i Ås – rådmannen ber om 7 millioner ekstra

Rådmannen foreslår å tilføre til sammen 7 millioner kr til budsjettene for barnevern og sosiale tjenester i Ås.