Signalfeil på Ski, førte til togkaos 6. september. Det er så vanlig at det verken kom på Dagsrevyen eller NRKs lokale nyheter for Viken. Slikt kaos kan reduseres ved mer til drift og vedlikehold, på bekostning av nye jernbaneanlegg. Ulemper og merkostnader både for Vy, reisende og samfunn blir også mindre med permanent bussrute parallelt med bane. Men en gal samferdselspolitikk har redusert slike busstilbud, i den tro at uten faste bussruter tar flere toget. «Forsøksordningen for kollektivtransport» (1979-83, med 500 forsøk), viste bl.a. at buss parallelt med tog, gir togene flere passasjerer enn bussene tar fra togene, når bussen stopper der tog ikke stopper. Det tilsier samarbeid og ikke konkurranse mellom tog og buss.

LES OGSÅ: Signalfeil stanset togene – nå er feilen rettet

«Konkurranse i transportmarkedet er et gode», er en påstand som bl.a. har ført til anbud for drift av persontog. Det er offentlig tildeling av private monopol i de årene anbudene varer. Anbudsvinnere som engelske Go-Ahead og svenske SJ, er av eierne pålagt å få størst mulig inntekt med minst mulig utgift. Det er ikke alltid til det beste for de reisende. For selskapene går det så dårlig at de nå må ha mer penger. Derfor forhandler de om millioner/milliarder ekstra fra Norge, slik at togtilbud kan opprettholdes. Som for medisiner, hvor selger har patent(monopol), blir prisen høy, når det er noe som vi må ha.

Solbergregjeringens reform for Norges Statsbaner har ført til arbeid med anbud, oppsplitting, oppsvulming og mange direktører med så høy lønn at det skaper avstand til de som vet og kan jobben på grasrota. Oppsplittingen skaper advokatmat, strid, tidstap og utgifter. Jernbaneselskap i konkurranse deler ikke gode løsninger med sine konkurrenter. De som er alene om gode løsninger vinner lettere anbudene.

Et alternativ til dagens anbud er å bygge opp statlig togtransport, kompetanse og veiledningstjeneste. Det motsatte av det Solbergregjeringens reform har ført til. Det er ingen skam for Ap og Sp å snu og få et publikumsvennlig NSB, basert på samarbeid mellom tog og buss i hele Norge.