Mellom klokka 02.00 lørdag morgen og klokka 14.00 søndag ettermiddag skal Bane Nor utføre vedlikeholdsarbeid på jernbanen mellom Oslo S og Ås og Kråkstad.

Strekningene vil i mellomtiden være stengt for trafikk. Det gjelder både Follobanen og gamle Østfoldbanen.

Vy setter opp buss for tog mens arbeidet pågår.

Mellom Oslo og Kråkstad vil det på dagtid gå busser hver time, og man kan også benytte seg av erstatningen for lokaltoget. Da må man imidlertid bytte buss ved Ski stasjon.

Mellom Oslo og Ås vil det gå busser hver halvtime.