FOLLO: Det kommer ikke til å gå noen tog på Østfoldbanen mellom lørdag 01.30 og søndag formiddag 13.50. Årsaken til stengingen er omfattende arbeid med bygging av Follobanen og vedlikehold av Østfoldbanen.

Det blir kjørt buss på hele østre og vestre linje, altså helt fra Oslo S til henholdsvis Mysen og Halden/Gøteborg.

Bussene fra Ski kjører som vanlig til Brynseng T-bane-stasjon på Oslo øst. De resterende bussene kjører til Oslo S.

Se full oversikt fra NSB her!

På vestre linje skal Bane Nor kontrollere spor, sporveksler og andre deler av jernbaneinfrastrukturen mellom Ås og Kambo. På Kambo skal det sveises natt til søndag.

På østre linje skal det ryddes opp etter bruarbeid i Tomter i sommer. I Skotbu skal Bane Nor utføre sporarbeider ved planovergangen i Skotbu. I tillegg skal sporet stabiliseres mellom Ski og Mysen på dagen lørdag.

Full fres med Follobanen

I Oslo sentrum pågår det omfattende arbeid med den kompliserte innføringen av Follobanen-sporene til Oslo S. Langs Mosseveien og Loenga skal det blant annet sveises skinner, stabiliseres masser og pakkes spor.

På Ski stasjon blir det anleggsarbeid, mens det på dagstrekningen mellom Langhus og Ski skal sprenges.