SKI: Strekningen Oslo S-Ski blir i denne helgen stengt for togtrafikk fordi det blant annet skal arbeides med fornyelse av Østfoldbanen.

På NSBs nettside kan du se mer detaljert informasjon om ulike avganger.

På Ski stasjon skal det utføres ulike typer grunnarbeid. Ved vendesporet for Ski stasjon, på sydsiden av Finstadtunnelen, skal vegetasjon ryddes. Arbeidene starter lørdag 11. februar klokken 02 og slutter søndag 12. februar klokken 14.

Det mest støyende arbeidet denne helgen vil være sprengning og pigging i området ved Endsjø bro. Det vil pågå mellom klokken 07.00 og 23.00, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Støy i tiden fremover

Utover i februar fortsetter arbeidet i Ski og det blir dessverre en del støy.

Nord for Ski stasjon er det planlagt noe spunting mandager til lørdager klokken 7.00-21.00. Det vil også gjøres annet støyende arbeid nord for Ski stasjon på hverdager og lørdager klokken 07-23.00.

På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid klokken 07.00-19.00 på hverdager. 

I krysset Kirkeveien/Jernbaneveien vil det være noe støyende arbeid (07.00-23.00) hverdager og lørdager.

På søndager kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.

Ved Nordbyveien bro kan det bli behov for døgnkontinuerlig arbeid i februar. Dette arbeidet er imidlertid ikke spesielt støyende.