Få fart på bussen!

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Å få bussen raskere frem er helt avgjørende for å kunne få et bedre busstilbud i Follo og «mating» inn til Ski stasjon. Nå ber fylkesrådmannen i Akershus oss om å prioritere bussen. Da må vi som politikere i Follo og i Akershus lytte. Bussen er arbeidshesten i Akershus.

I 2015 ble det gjennomført 49 millioner bussreiser i Akershus. Bussen står for flest reiser i Akershus og vokser enda mer enn toget.

Skal vi få fart på bussen må den prioriteres, og som fylkespolitikere kommer vi til å prioritere bussframkommelighetstiltak mye sterkere fremover. Bussens utfordring er i økende grad bilkø.

Reisehastigheten for buss er nå nede i 32 km/t, og bussene stanger i kø hver dag Inn til og gjennom Ski sentrum. Vi kan ikke fortsette å bruke offentlige midler på busser som står stille.

Når Follobanen er ferdig bygget, og nye Ski terminal står klar, vil Ski som kollektivknutepunkt få en enda større betydning enn i dag. Det gjør at bussens fremkommelighet gjennom Ski sentrum blir enda viktigere enn før, og vi må derfor være villige til å omdisponere veifelt til kollektivfelt.

Det bør også vurderes å legge til rette for at noen busser kan betjenes fra vestsiden av Ski stasjon for å bidra til for å få en bedre avvikling av busstrafikken.

Å gjennomføre omprioriteringer av eksisterende veiareal er krevende. Det krever at fagetatene utviser nødvendig vilje til å tenke nytt. Det krever at fagetatene samarbeider på tvers av forvaltningen. Dette har Akershus fylkeskommune tatt ansvar for. Men, det største ansvaret for å få til dette ligger på oss folkevalgte.

Det er vårt ansvar å be fagetatene tenke nytt. Det er vårt ansvar å våge å si ja til faglige anbefalinger om slike omprioriteringer av veiareal, men også å reversere tiltakene hvis de gir store utilsiktede effekter.

Det siste eksempelet på dette er stengingen av Åsenveien, som vakte sterke reaksjoner. Men der kommunen har forsøkt å redusere ulempene så langt det lar seg gjøre i en krevende situasjon for Skis innbyggere og næringsliv. Vi kommer til å måtte håndtere flere krevende situasjoner med kolliderende hensyn og interesser i årene fremover, så alle må stålsette seg og brette opp ermene. Det kommer til å bli utfordrende å vokse, og det vil bli store endringer i folks reisevaner.

Vi må få fart på bussen på kryss og tvers i hele Follo og regionen rundt. Da kommer vi ikke utenom både en sterk dreining av investeringene mot bussfremkommelighet særlig inn til og gjennom Ski, og en aktiv omprioritering av eksisterende veiareal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken