FOLLO: Ruter ønsker å finmaske rutenettet sitt og befeste Ski som kollektivknutepunkt nummer en i Follo.

For å få dette til, øker de rutetilbudet med 750 ekstra avganger. Avgangstider justeres for å kunne korrigere for forsinkelser og bedre omstignings- muligheter til andre busser, tog og båter.

Flere steder vil det bli flere avganger, spesielt i rush-trafikken for å kunne ta trafikkveksten også i fremtiden.

Dobler frekvensen

De som kan juble høyest er innbyggerne på Siggerud og Enebakk. Her dobles frekvensen i rush-tiden. Det betyr avganger hver halvtime.

På Nordbyveien (når den åpnes for trafikk begge veier) vil det bli «rullende fortau» Det vil si åtte avganger i timen.

I Ås vil Ruter blant annet starte opp med «matebusser» fra Dyster Eldor til Ås stasjon.

Oppegård hører til rutetilbudet i Oslo syd. Så der vil det ikke komme noen endringer.

Alle bussruter i Follo (ikke Oppegård) får nye og enklere linjenummer. Tanken er at numrene skal være lettere å huske.

Som eksempel vil busslinjen mellom Bøleråsen og Drøbak fra 21. juni hete 510. I dag er det linje 906. Denne bussen vil også slutte å kjøre innom Ski- og Ås bussterminal, men vil stoppe i Jernbaneveien i Ski og Drøbakveien i Ås. Dette vil korte ned tiden mellom Bøleråsen og Drøbak. Endringen vil gi færre bevegelser inne på allerede trange terminaler.

– Skal vi ha et attraktivt tilbud i fremtiden, må vi styrke tilbudet. Kundene skal mates inn mot kollektivknutepunktene i regionen. Nå styrkes tverrgående linjer, sier trafikkplanlegger Olav Raanaas Moen i Ruter.

Hundre nye busser

Nobina vant anbudskontrakten, og har kjøpt inn 39 nye busser. Totalt setter Ruter nå inn 100 nye busser i drift.

– Ruter er veldig glad for at Nobina vant kontrakten. De har allerede mange av rutene i dag, noe som gjør at vi får lokalkjente sjåfører, sier informasjonssjef Gry Isberg i Ruter.

Follo blir Ruters største satsing på fornybart drivstoff. 36 av de nyinnkjøpte bussen går på biogass. Gassen kommer fra innsamlet mat- avfall på Romerike. Bussene er så «grønne» som de kan få blitt med dagens teknologi.

– Eksosen fra bussene er renere enn luften du puster inn til daglig, forteller direktør Hans-Kristian Engum for teknisk, kvalitet og miljø i Nobina.

Bussene vil ha kameraovervåkning og en datateknisk finurlighet som gjør at Ruter kan etterprøve en eventuell klage. For eksempel kan en klage på en for kraftig nedbremsing, nå hentes frem fra kjøredataen, og sjekkes opp mot klagen.

– Vi bussjåfører er mest fornøyd med at det er tre punkt sikkerhetsbelter og alkolås i alle bussene. Dette gjør bussturen sikrere for alle parter, sier Henrik Five Magnus.

Ordfører Anne Kristine Linnestad i Ski er veldig fornøyd med den miljøsatsingen Ruter gjør i Ski og Follo.

– Det vil bidra til mindre støy og redusere CO2-utslippene.

Hun er også glad for den økte frekvensen på busstilbudet mellom Siggerud og Ski, samt at Ruter allerede har satt inn et bedre ringbuss-tilbud på Nordbyveien.

– Når de store utbyggings- planene for Ski skal realiseres, er vi helt avhengige av et godt kollektivtilbud. Slik at flest mulig kan velge å kjøre kollektivt istedenfor å bruke privatbilen inn og ut av Ski sentrum.